afdrukken

Afvalbalans van de Lokerse kermisweek 2019

De Lokerse feestweek ligt alweer even achter ons. Ondertussen werd al het afval afgevoerd en kon de afvalbalans opgemaakt worden. De totale afvalhoeveelheid daalde t.o.v. de feestweek in 2018 met 1500 kg. Er was 4 ton minder restafval en 2.500 kg meer afval dat gerecycleerd kon worden. Een goed resultaat in zijn totaliteit. Maar dit jaar wordt er vooral ook gekeken naar de resultaten van de aparte organisaties. Zeker in aanloop naar de nieuwe wetgeving die vanaf 2020 van kracht wordt en waarbij evenementen verplicht worden over te schakelen op herbruikbare bekers of ervoor te zorgen dat 90 % van de éénmalige verpakkingen gerecycleerd worden.

De organisatie van de Lokerse Feesten deed daarom dit jaar een testproject om te bekijken of ze de 90 % kunnen behalen.
Speciale schoonmaakploegen werden ingeschakeld om manueel het festivalterrein op te ruimen en zo de bekers en flesjes te recycleren die te vinden waren het festivalterrein. Dit loonde; het aantal ingezamelde wegwerpbekers vervijfvoudigde en het PMD steeg met de helft. Of hiermee de beoogde 90 % gehaald werd moet nog geëvalueerd worden, IDM zal dit samen hen en met OVAM bekijken eens de cijfers van de organisatie over de hoeveelheid in omloop gebrachte verpakkingen beschikbaar zijn.

Een aandachtspunt voor volgend jaar is zeker het afval op de toegangszone naar het festivalterrein (Grote Kaai), dit afval moet nog grotendeels als restafval afgevoerd worden wegens slecht gesorteerd. De camping van de Lokerse Feesten was dan weer een toonbeeld van hoe het wel moet. Een unicum wanneer we denken aan de vele andere festivalcampings.

De Fonnefeesten zitten al jaren bij de primussen van de klas en blijven dat ook dit jaar weer. Met uitzondering van de topavonden schenken zij in glas wat sowieso voor heel wat minder afval zorgt. Bij hen dit jaar dan ook een lichte daling van het afval, zowel bij het het restafval als het recycleerbaar afval, maar met een even goede recylagegraad. Ook zij moeten naar volgend jaar toe nadenken over hoe ze op de topavonden de wegwerpbekers kunnen bannen of maximaal sorteren.

Jaar na jaar zien we in elk geval minder afval op de grond terecht komen, afval dat dagdagelijks door de stadsdiensten wordt opgeruimd. Deze trend zette zich ook dit jaar verder, t.o.v. 2018 zelfs met een daling van 20 % wat zeker ook deels een gevolg is van de manuele opruiming op het terrein van de Lokerse feesten.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167