afdrukken

Lokeren

HET RECYCLAGEPARK IS OPEN, MAAR ENKEL OP AFSPRAAK.
MAAK JE RESERVATIE ONLINE VIA: idm.mijnrecyclagepark.be.

Bobijnerslaan
T. 09 349 31 13 

De bewoners van deze Lokerse straten hebben ook toegang tot het recyclagepark van Lochristi en de bewoners van deze Lokerse straten hebben ook toegang tot het recyclagepark van Moerbeke  (Let op: Deze recyclageparken hebben beiden andere openingsuren)

Openingsuren zomerperiode (1 april tot 30 september)

Maandag

sluitingsdag

Dinsdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.30 u.

Woensdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.30 u.

Donderdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.30 u.

Vrijdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.30 u.

Zaterdag

van 08.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u tot 16.00 u.

Openingsuren winterperiode (1 oktober tot 31 maart)

Maandag

sluitingsdag

Dinsdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.00 u.

Woensdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.00 u.

Donderdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.00 u.

Vrijdag

van 10.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 17.00 u.

Zaterdag

van 08.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 16.00 u.

Men dient zich aan te bieden tenminste 15 min. voor sluitingstijd.

Sluitingsdagen 2020Het recyclagepark is gesloten op zondag, maandag en volgende feestdagen en brugdagen: Woensdag 1 januari, vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei, dinsdag 21 juli, zaterdag 15 augustus, woensdag 11 november, vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari 2021
Open tijdens de Lokerse feestweek!

Sluitingsdagen 2021: Het recyclagepark is gesloten op zondag, maandag en volgende feestdagen en brugdagen:
Vrijdag 1 januari, zaterdag 2 januari, zaterdag 1 mei, donderdag 13 mei, woensdag 21 juli, donderdag 11 november, vrijdag 24 december, zaterdag 25 december, vrijdag 31 december en zaterdag 1 januari 2022.
Open tijdens de Lokerse feestweek!

Wat en hoeveel kan je aanbieden op het recyclagepark?
Alle particulieren uit Lokeren zijn toegelaten.  Bedrijven, zelfstandigen, vrij beroepen, instellingen, scholen, verenigingen, tweede verblijvers en (ver)nieuwbouwers die nog niet in Lokeren wonen kunnen toegang krijgen met een badge. Deze is af te halen in het Stadsmagazijn, Weverslaan 18 (elke werkdag van 8-12u en van 13-17u, gesloten op vrijdagnamiddag) aan de kostprijs van 25 euro.

• het grofvuil
• de niet-recycleerbare fracties: asbesthoudend bouw- & sloopafval (eterniet)
• de recycleerbare fracties: gemengd tuinafval, boomstronken, snoeihout, papier & karton, hol glas, harde plasticplastic drankdoppen, plastic bloempotten, plastic plantentrays, Isomo, CD- & DVD-doosjes, CD- & DVD-schijfjes, houtafval, metaalafval, vlak glas, steenpuin, gips & pleister (gyproc), cellenbeton (ytong), roofing, banden, textiel, kurk, kaarsresten
AEEA en KGA (o.a. frituuroliën en -vetten, batterijen, Printercartridges, ...)(*)

Klik hier om het registratie- en weegsysteem van het recyclagepark visueel te  doorlopen.

Spoorwegdwarsliggers of "treinbielzen" worden niet meer aanvaard in het recyclagepark maar kan je tegen betaling zelf aanleveren bij IDM in de Moortelstraat 16 te Lokeren: alle info via IDM of op 09 298 21 10

(*) GEEN oude of vervallen geneesmiddelen en GEEN medisch afval (behalve injectienaalden afkomstig van patiënten die zichzelf de injecties toedienen af te leveren in een naaldcontainer die je gratis kan bekomen in het recyclagepark)

Kostprijs

Al het afval wordt gewogen én aangerekend via de DIFTAR-factuur.
Er moet niet meer contant betaald worden op het recyclagepark. Zolang je als inwoner van Lokeren niet boven de 500 kg afval per jaar brengt, betaal je niets (met uitzondering van grofvuil dat steeds betalend is).

Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur

Volg steeds de aanwijzingen van de parkwachters op zodat het afval correct gesorteerd wordt!

Categorie

Tarieven voor gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Lokeren

Tarieven voor alle andere bezoekers (andere gezinnen, bedrijven, instellingen, vrije beroepen, verenigingen, e.d.)

grofvuil

0,20 EUR/kg

0,20 EUR/kg

niet-recycleerbaar afval

0,10 EUR/kg (*)

0,10 EUR/kg

recycleerbaar afval

0,05 EUR/kg (*)

0,05 EUR/kg

Gratis afvalfracties (AEEA en KGA)

0,00 EUR/kg

0,05 EUR/Kg

(*) Voor een gezin wonend in Lokeren zijn per dienstjaar de eerste 500 kg recycleerbaar + niet-recycleerbaar afval gratis (exclusief grofvuil, AEEA en KGA - Afgedankte Elektrische en Elektronischee Apparaten/Klein Gevaarlijk Afval). Voor en goed begrip: bedoeld wordt de som van recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval)

Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur. Merk op dat het tarief hier hetzelfde is als voor de grijze restafvalcontainer. Grofvuil kan je ook huis-aan-huis laten ophalen door IDM, de kostprijs bedraagt dan slechts 0,20 euro/kg. Uiteraard moet je dan wachten tot wanneer wij kunnen langskomen, maar dit is steeds binnen de 30 werkdagen. Alle info vind je op deze pagina.

Bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen, instellingen, scholen, verenigingen, tweede verblijvers en (ver)nieuwbouwers die (nog) niet in Lokeren wonen, kunnen nooit gratis terecht op het recyclagepark. Zij betalen voor elk type afval vanaf de eerste kg. Bedrijven e.d. zijn enkel toegelaten met huishoudelijk afval of vergelijkbaar bedrijfsafval in huishoudelijke hoeveelheden!

Let op :

Als je meerdere types afval tegelijk wil aanvoeren, dan is het tarief van het type met het hoogste tarief van toepassing op je ganse lading, bijv. :

  • grofvuil samen met niet- recycleerbaar en/of recycleerbaar en/of gratis fracties> grofvuil
  • niet-recycleerbaar samen met recycleerbaar en/of gratis fracties > niet-recycleerbaar
  • recycleerbaar samen met gratis fracties > recycleerbaar

Wanneer je b.v. een versleten matras (= grofvuil) en snoeiafval (= recycleerbaar) samen wilt aanbieden in het recyclagepark, dan geldt het hogere tarief voor grofvuil voor je hele lading.

De mogelijkheid bestaat wel dat je meerdere circuits aflegt in het park, telkens met een tussentijdse weging. In het voorbeeld meld je je aan via weegbrug 1, je deponeert eerst het type afval met het hoogste tarief (de versleten matras) en je gaat via het interne circuit terug naar weegbrug 1 waar je je opnieuw aanmeldt en weegt, je deponeert het goedkopere type afval (het snoeiafval) en je verlaat het park definitief via weegbrug 2.

Veelgestelde vragen over het recyclagepark van Lokeren

Download hier de folder: Alles wat je moet weten over het recyclagepark van Lokeren

Download hier het huishoudelijk reglement van het recyclagepark van Lokeren

Download hier het politiereglement van het recyclagepark van Lokeren

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167