afdrukken

Lochristi

Bedrijvenlaan 26
9080 Lochristi (Zeveneken)
T. 09 355 52 06

Opgelet! Asbesthoudend afval (eterniet) kan je voortaan ENKEL nog aanvoeren op elke eerste en derde woensdag van de maand, telkens tussen 8.30 u. en 12 u. Ander afval zal op deze momenten NIET worden aanvaard.

Openingsuren zomerperiode (1 april tot 30 september)

Maandag

sluitingsdag

Dinsdag

van 12.30 u. tot 17.00 u.

Woensdag

van 12.30 u. tot 19.00 u.

Donderdag

van 12.30 u. tot 19.00 u.

Vrijdag

van 10.00 u. tot 17.00 u.

Zaterdag

van 08.30 u. tot 17.00 u.

Openingsuren winterperiode (1 oktober tot 31 maart)

Maandag

sluitingsdag

Dinsdag

van 12.30 u. tot 17.00 u.

Woensdag

van 12.30 u. tot 17.00 u.

Donderdag

van 12.30 u. tot 17.00 u.

Vrijdag

van 10.00 u. tot 17.00 u.

Zaterdag

van 08.30 u. tot 17.00 u.

Sluitingsdagen 2019: Het recyclagepark is gesloten op zondag, maandag en volgende feestdagen en brugdagen: Dinsdag 1 januari 2019, woensdag 2 januari 2019, woensdag 1 mei 2019, donderdag 30 mei 2019, donderdag 11 juli 2019, donderdag 15 augustus 2019, vrijdag 1 november 2019, zaterdag 2 november 2019, woensdag 25 december 2019, donderdag 26 december 2019, woensdag 1 januari 2020 en donderdag 2 januari 2020.

Wat en hoeveel kan je aanbieden op het recyclagepark?
> zowel particulieren als KMO`s en zelfstandige ondernemers uit de gemeente Lochristi zijn toegelaten

Sommige afvalfracties kan je niet kwijt op het recyclagepark van je gemeente, maar kan je wel aanleveren bij IDM.

(*) GEEN oude of vervallen geneesmiddelen en GEEN medisch afval (behalve injectienaalden afkomstig van patiënten die zichzelf de injecties toedienen af te leveren in een naaldcontainer die je gratis kan bekomen in het recyclagepark)

TARIEVEN

voor de gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi

voor alle andere bezoekers (bedrijven, instellingen, vrije beroepen, verenigingen, “tweede verblijvers”, (ver)nieuwbouwers, …)

grofvuil

0,20 EUR/KG

0,20 EUR/KG

niet-recycleerbaar afval

0,10 EUR/KG (*)

0,10 EUR/KG

recycleerbaar afval

0,05 EUR/KG (*)

0,05 EUR/KG

AEEA en KGA

0,00 EUR/KG

0,05 EUR/KG

(*) Gezinnen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Lochristi kunnen de eerste 500 kg recycleerbaar en/of niet-recycleerbaar afval per dienstjaar en per gezin gratis aanbieden.

Opgelet! De aanvoer van grofvuil valt niet onder de gratis 500 kg en zal dus betaald moeten worden vanaf de eerste kilogram. De afrekening gebeurt via de Diftar-factuur.

Tweede verblijvers  kunnen ook toegang krijgen tot het recyclagepark. 

Ze dienen daarvoor wel eerst een elektronische badge aan te vragen bij de technische dienst in het gemeentehuis, Dorp-West 52 (open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en op donderdag ook van 13.30 tot 19 uur).
Hen wordt gevraagd zich persoonlijk aan te melden voor het invullen van een aanvraagformulier (met de gegevens voor het opmaken van het aanslagbiljet) en het betalen van een waarborg van 25 euro.

LET OP:

Als je meerdere types afval tegelijk wil aanvoeren, dan is het tarief van het type met het hoogste tarief van toepassing op je ganse lading, m.a.w.:

• grofvuil samen met niet-recycleerbaar en/of recycleerbaar en/of AEEA & KGA --> “grofvuil”
• niet-recycleerbaar samen met recycleerbaar en/of AEEA & KGA --> “niet-recycleerbaar”
• recycleerbaar samen met AEEA & KGA --> “recycleerbaar”

Wanneer je b.v. een versleten matras (= grofvuil) en snoeiafval (= recycleerbaar) samen naar het recyclagepark brengt, dan geldt het hogere tarief voor grofvuil voor je hele lading. Een goed verstaander begrijpt dat je grofvuil dus best afzonderlijk naar het recyclagepark brengt.

Uiteraard is het ook toegestaan je bezoek aan het recyclagepark op te splitsen in meerdere “beurten” (één beurt per type afval), waarbij je na elke beurt het park verlaat. In het voorbeeld meld je je aan via weegbrug 1, je deponeert eerst het type afval met het hoogste tarief (de versleten matras) en je verlaat het park via weegbrug 2. Vervolgens meld je je opnieuw aan via weegbrug 1, je deponeert het goedkopere type afval (het snoeiafval) en je verlaat het park definitief via weegbrug 2.

Of nog beter: maak gebruik van de ophaling van groot huisvuil aan huis. Vanaf 1 juli 2013 is er een belangrijke wijziging in de ophaling van het groot huisvuil. Wat mee mag, en wat niet – daar wijzigt niets aan, de wijziging situeert zich in de kostprijs.

De Vlaamse Overheid verbiedt de intercommunales namelijk om het grofvuil vanaf 1 juli nog gratis op te halen. Daarom zal IDM vanaf 1 juli 0,11 EUR/kg aanrekenen voor het grofvuil (inclusief houtafval). Het metaal, dat in dezelfde ophaling kan aangeboden worden, blijft gratis. Op die manier wil de Vlaamse overheid het grofvuil echt tot een minimum beperken, want heel wat afval dat nu bij het grofvuil belandt, kan men aanbieden in het recyclagepark voor recyclage (vb. houtafval, harde plastics, …).

IDM opteert voor een aanrekening per kilo aangezien dit de meest correcte tarifering is en dit het principe van ’de vervuiler betaalt‘, dat al langer bestaat voor het rest- en GFT-afval, verder zet. Hiervoor werden de grofvuilophaalwagens uitgerust met een weegsysteem. Na de ophaling krijgt de aanbieder een ticket ter controle. Op die manier is er geen discussie en wordt ook uitgesloten dat men betaalt voor het afval van een ander. Uiteraard moet men dan wel thuis zijn tijdens de ophaling, dit was voorheen ook al een aanbeveling, maar wordt vanaf 1 juli verplicht. Om het ongemak zoveel mogelijk te beperken, geeft IDM een afspraak in de voor- of namiddag. Afrekenen hoeft niet direct want de kosten voor het groot huisvuil zullen toegevoegd worden aan de DIFTAR-factuur die iedereen al 2 keer per jaar ontvangt voor de grijze en groene container.


Afspraken voor ophalingen van het groot huisvuil kan men maken op het nr. 09 298 21 10 of via het online aanvraagformulier voor particulieren of via het online aanvraagformulier voor bedrijven. Voor vragen kan men ook steeds terecht op groothuisvuil@idm.be.

Groot huisvuil ophalingen garandeert IDM ook na 1 juli nog steeds binnen de 30 werkdagen. 

 Veelgestelde vragen over het recyclagepark van Lochristi.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167