afdrukken

Sluikstorters zijn gezien!

Er is geen discussie over, sluikstorten is niet te tolereren.

Affiche 1 sluikstorters zijn gezienDie boodschap wil IDM samen met haar gemeenten meegeven aan ieder die illegaal afval achterlaat. Er is duidelijk geen discussie over, sluikstorten is niet te tolereren en moet met alle middelen worden bestreden. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat sluikstorten onaanvaardbaar is en dat het zeer negatieve gevolgen kan hebben, denken we maar aan de milieu-impact, het onveiligheidsgevoel,… Preventie en bewustmaking zijn daarbij van essentieel belang.

Sluikstorters gooien hun afval op openbare plaatsen, omdat ze niet willen betalen voor het afval dat ze veroorzaken of niet de moeite willen doen om het op een reglementaire wijze aan te bieden. Het gevolg is dat de hele maatschappij en het milieu moeten opdraaien voor het asociale gedrag van deze individuen die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is van het grootste belang dat burgers dat inzien en dat sluikstorten niet wordt getolereerd.

Actie
Het zijn niet alleen de grote sluikstorten op verlaten plaatsen die voor heel wat verontreiniging zorgen, maar ook de goed gevulde zakjes die uit de wagen worden geslingerd verloederen ons straatbeeld. Op probleemplaatsen zet IDM dan ook borden zodat potentiële sluikstorters gewaarschuwd zijn! Ook de omgeving rond de glasbollen blijft een favoriete plek voor de sluikstorter, wat meestal begint met een lege doos eindigt vaak in een ware stortplaats! Een grote sticker op de glasbollen moet hen 2 keer doen nadenken voordat ze achteloos van alles laten rondslingeren. Huishoudelijk afval in de publieke vuilnisbakjes dumpen is een vierde vorm van sluikstorten. Publieke vuilbakjes dienen om afval in te gooien dat op dat moment ontstaat, ze staan er dus niet om je afval van thuis in te deponeren! Stickers op deze vuilbakjes kaarten dit misdrijf aan.

Samen komen we verder
Sluikstorten is echter niet alleen een probleem van de gemeenten, maar van elke burger. IDM roept dan ook iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hou daarom je ogen open en meld sluikstorten via ons meldpunt of op het gratis groene nummer 0800 16636.

Wie niet luisteren wil, moet voelen
Wie hardleers blijft, is gewaarschuwd. Sluikstorters die worden betrapt, krijgen de rekening gepresenteerd voor het weghalen van het afval, en voor het verwerken ervan. Dat loopt al gauw in de honderden euro`s. Daarenboven worden alle sluikstorten grondig onderzocht op aanwijzingen! Wie verstandig is zal het dus wel laten om her en der afval te storten waar het niet mag.

De IDM-gemeenten pakken de overlast aan via hun GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Meer informatie hierover bij je gemeentebestuur.

Affiche 3 sluikstorters zijn gezien

Affiche 4 sluikstorters zijn gezien

Affiche 2 sluikstorters zijn gezien

Download hier de affiches in PDF-formaat

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167