afdrukken

Sluikbranden

Wie thuis afval verbrandt, ziet zijn toekomst in rook opgaan.

Wie thuis zijn afval verbrandtJe staat er misschien niet bij stil, maar bij de verbranding van behandeld en/of nat hout, snoeiafval, plastic, papier, … komen er heel wat giftige stoffen vrij. De verbranding veroorzaakt bovendien geurhinder en neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam. De giftige stoffen zorgen ook voor gezondheidsproblemen zoals prikkende ogen, neus en keel tot in het ergste geval kanker.

Mensen die afval verbranden in hun tuin, in een kachel, een allesbrander of open haard in de woning wijzen er vaak op dat “hun afval anders toch ook maar verbrand wordt”. Deze redenering gaat niet op want de afvalverbrandingsinstallaties zijn tegenwoordig voorzien van een heel filtersysteem, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot zo’n 5000 keer meer schadelijke stoffen kan uitstoten dan de norm voor afvalverbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk de meest verstokte stoker tot nadenken!

Het verbranden van afval is niet alleen hinderlijk en schadelijk voor jezelf, je buren en het milieu, het is ook nog eens verboden. Voor het verbranden van afval in openlucht, haarden en kachels kan je een flinke boete krijgen.

Je afval naar het recyclagepark brengen kost misschien wat meer moeite, maar bedenk dan dat je heel wat ellendige situaties voorkomt. Denk aan jouw toekomst, die van je kinderen en kleinkinderenen van je buren. Een frisse buurt is voor iedereenaangenaam!

Wat mag je dan wel verbranden in een kachel of open haard?

Wie een kachel of open haard heeft, komt wel eens in de verleiding om afval mee op te branden, maar allesbranders zijn geen ‘alles’-branders! Wist je trouwens dat je ook het risico verhoogt op een onverzekerde schoorsteenbrand of uitslaande brand. Binnenshuis mag je, naast de wettelijk toegelaten brandstoffen zoals aardgas, stookolie en steenkool, enkel onbehandeld droog hout verbranden. Geverfd of geïmpregneerd hout, multiplex of spaanplaten mogen niet verbrand worden, dit is immers afvalhout en de verbranding ervan verspreidt ook heel wat giftige stoffen. Bij een goede verbranding moet er kleurloze of witte rook uit de schouw komen. Bij grijze of zwarte rook is er duidelijk iets mis! Hou er rekening mee dat het aansteken van een open haard bij mistig weer en windstilte hinder kan geven.

Ook buitenshuis stook je niet zomaar alles op!

Afval verbranden mag niet in huis, maar ook buiten niet. De vuurtjes in onze tuinveroorzaken meer dan 50% van de totale dioxine-uitstoot! Stof tot nadenken dus …
afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals GFT, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen waarbij verbranding in open lucht nog is toegelaten. We lijsten de voornaamste even op:

1. het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur en het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Zo’n activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de activiteit op meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt.
2. het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel.
3. het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet.
4. het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en die activiteit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheerplan.
5. de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassaafval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. 

In al die omstandigheden (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) moet in overeenstemming met het Veldwetboek en het Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van honderd meter tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van 25 meter tot bossen. Het verbranden van tuinafval (bv. snoeihout) in de tuin is dus niet meer toegelaten (ook al doe je dit op meer dan 100 m van woningen

Contacteer bij twijfel je gemeentelijke milieudienst. Krijg je te maken met rookhinder van een bedrijf of een particulier, wend je dan tot de milieudienst of de lokale politie.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167