afdrukken

De zakasbak

Je hoeft dus geen sigarettenpeuken meer op de grond te gooien.

ZakasbakjesIn 2005-2006 deed de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een analyse van de hoeveelheid en de samenstelling van het zwerfvuil in Vlaanderen. Op 32 plaatsen (o.a. wegbermen, op- en afritten, winkelstraten, glasbolsites, de omgeving van stations, winkels, scholen,...) werden metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat zwerfvuil voor 50 % bestaat uit sigarettenpeuken, 39 % uit een mix van plastic flessen, blik, papier & karton en 11 % uit kauwgom. Alle andere fracties zoals glasafval, organisch afval, textielafval, drankkartons, … zijn minder vaak aanwezig. Deze resultaten liggen aan de basis om het zwerfvuilbeleid te bepalen, zowel bij de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij als op het lokale niveau. Aangezien het onderzoek aangaf dat meer dan 37 miljoen sigarettenpeuken (50%) deel uitmaakten van de hoeveelheid zwerfvuil, produceerde IDM de zakasbak.

Rokers, kies voor de zakasbak!

Zwerfvuil is schadelijk voor het milieu want het duurt een hele poos vooraleer het afval vergaan is. Wist je dat een sigarettenpeukje nog twee jaar verder leeft? We zijn er ons van bewust dat het voor de roker niet altijd evident is om van zijn peuk af te raken, zeker niet nu er op heel wat plaatsen binnen niet meer gerookt wordt en de roker zijn toevlucht zoekt tot buiten. Maar dit is natuurlijk geen reden om overal peuken achter te laten. Om rokers toch een alternatief te bieden, heeft IDM zakasbakjes gemaakt. Asbakjes die volledig afsluitbaar zijn, waar je een aantal peuken in kan bewaren en die ook brandveilig zijn. Een onmisbaar attribuut voor de roker.

De zakasbakjes zijn verkrijgbaar bij IDM, Zelebaan 42 te Lokeren van ma t.e.m. vrij 09u-12u en 12u30-16u en dit voor de spotprijs van 1 EUR.

Een ander alternatief is natuurlijk stoppen met roken, aan de roker de keuze !

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - F. 09 337 07 28 - BE 0214.014.167