afdrukken

Evenementen

Afvalbewust organiseren

Op een proper evenement, santéWeek- en jaarmarkten, stoeten, kermissen, fuiven, sportwedstrijden, optredens, wandeltochten, buurtfeesten, eetfestijnen, ... Jaarlijks vinden er tal van evenementen plaats. Dit kan gaan van massamanifestaties op pleinen of festivalweides tot kleinschalige activiteiten in parochiezaaltjes. Feestjes en evenementen zijn leuk, maar vaak besef je pas achteraf hoeveel rommel en afval er achterblijft (flyers, folders, gadgets, wegwerpbekers, blikjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken, etensresten, ...). Bij de organisatie van een evenement van bij het begin rekening houden met de hoeveelheid afval is daarom niet alleen goed voor het milieu, je kan ook genieten van een proper evenement en het is meestal geldbesparend. Een evenement afvalbewust organiseren hoeft bovendien niet moeilijk te zijn en bouw je stap voor stap op. Jaar na jaar nieuwe klemtonen leggen, ervaringen van het vorige jaar evalueren en bijsturen. IDM helpt organisatoren van evenementen hierbij graag op weg en maakte daarom een brochure die vooral concrete ideeën meegeeft en aandachtspunten aanhaalt die je niet uit het oog mag verliezen bij het organiseren van een afvalbewust evenement.

Download hier de brochure "Wegwijzer richting een proper evenement"


Download hier het model dat je kan helpen bij het opmaken van uw afvalplan.

Op vrijdag 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed. De algemene bedoeling van deze wet is een focus op het hergebruik waarbij deze wetgeving van kracht wordt:

  • Vanaf 1/1/20 is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij publieke evenementen verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 2022 95% 

  • Vanaf 1/1/20 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik. Vanaf 1/1/22 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.Alle informatie kan u ook hier nalezen, net zoals het uitvoeren van de Groeneventscan, een vlotte online toepassing die de organisator helpt zijn evenement te verduurzamen. https://ovam.be/degroeneventBovendien biedt IDM ook heel wat logistieke ondersteuning (afvalcontainers, herbruikbare bekers, spandoeken, vlaggen, ...). Niets staat dus nog in de weg om richting proper evenement te gaan !

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167