afdrukken

Afval voorkomen

De ladder van Lansink : Hoe omgaan met afval ?

LadderVanLansinkDhr. Lansink was een Nederlands parlementslid en professor die in ‘79 de hiërarchie in de afvalverwerking lanceerde. Lansinks ideeën waren niet zozeer gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte levenscyclusanalyses, maar op levensbeschouwelijke gronden ('rentmeesterschap over de schaarse aardse goederen'). Sindsdien inspireerden heel wat landen, alsook de Europese gemeenschap en het Vlaamse Gewest, hun afvalbeleid hierop.

De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier. Concreet betekent dit dat afval best wordt vermeden, zoniet hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, kom je bij recyclage. De volgende optie is verbranding met energierecuperatie, en pas in laatste instantie storten.


1. Voorkomen

Bovenaan de ladder staat afvalpreventie. De beste manier om met afval om te gaan, is natuurlijk het afval te vermijden. Kiezen voor oplaadbare batterijen, herbruikbare luiers i.p.v. wegwerpluiers, boodschappentas i.p.v. plastic zak, stickers ‘geen reclamedrukwerk' kleven op je brievenbus, ... Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij je er zelf kan voor zorgen dat de afvalberg niet aangroeit.

2.
Hergebruik
Dit is de tweede sport op de ladder. Hergebruik is het opnieuw gebruiken van dit 'afval', zonder dat het een verandering ondergaat. Een voorbeeld is glas dat wordt gespoeld en opnieuw gevuld (retourflessen). Ook alle spullen die in de kring(loop)winkel terechtkomen zoals bv. oude meubelen, huisraad of speelgoed en kledij, behoren daartoe.

3.
Sorteren en recycleren
Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk maar aan plastic flessen, papier, glas, tuinafval, ... die eerst nog selectief worden ingezameld (het sorteren). Bij recyclage wordt een afvalstof weer een grondstof om nieuwe producten uit te maken. In sommige gevallen wordt het afval een grondstof voor hetzelfde product, in andere gevallen wordt het afval een grondstof voor een ander product (bv. de kunststoffles wordt kledij).
Wist je dat fleece truien kunnen vervaardigd worden uit polyester afkomstig van gerecycleerde PET-flessen? Wellicht schrijf je ook op een cursusblok gemaakt uit gerecycleerd papier.

4.
Verbranden met energierecuperatie
Kunnen de vorige verwerkingswijzen niet worden gebruikt, dan wordt het afval verbrand mits rookgaswassing en energierecuperatie. IDM brengt het brandbaar afval naar de verbrandingsoven van IVAGO waar het op de meest milieuverantwoorde manier wordt verbrand.

5. Storten

Deze manier van afvalverwerking is absoluut te mijden en wordt door de Intercommunale Durme-Moervaart niet gebruikt.

Hoofdzetel: Zelebaan 42, 9160 Lokeren - T. 09 348 43 97 - info@idm.be - Privacyverklaring
Ophaaldienst: Moortelstraat 16, 9160 Lokeren - T. 09 298 21 10 - BE 0214.014.167